Home

Prisma is een participatiecentrum voor mensen met een psychische achtergrond voor wie reguliere maatschappelijke activiteiten en/of regulier werk (nog) niet mogelijk zijn en die graag actief bezig zijn.

Het doel van de activiteiten is het handhaven, of vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Hiervoor maken we gebruik van een aanbod van zowel arbeidsmatige als creatieve, educatieve en sportieve activiteiten.

Bij Prisma spelen mensen de hoofdrol.  Prisma zoekt naar kwaliteiten en mogelijkheden. Bij het formuleren van haalbare doelen en geschikte activiteiten staat de vraag van de cliënt centraal.
Prisma is een partner van en werkt intensief samen met GGZ Pro Persona en het RIBW (begeleid en beschermd wonen).

DSC_6000Prisma1